Obchodní podmínky

E-shop Vybarvi.cz

Provozovatel:

 • Vybarvi
 • IČO: 03467147
 • adresa: Netřebice 94, 288 02 Netřebice
 • email: info@vybarvi.cz
 • telefon: +420 776 630 814

Doručujeme v těchto oblastech:

 • Česká republika
 • Slovensko

Vybarvi.cz je internetový obchod. Nákup je možný jenom on-line přes internet. Neprovozujeme kamennou prodejnu.

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé (dále jen “Spotřebitel”), fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen “Zákazník” nebo “Kupující”). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

Odesláním závazné objednávky zákazník – kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn na tyto podmínky a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.

Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen “Objednávka”). Učinit objednávku je možné pouze prostřednictvím kontaktního formuláře a webové stránky www.vybarvi.cz. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení požadovaného zboží k zákazníkovi. Zákazníci musejí uvést tyto údaje: jméno a příjmení, přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát, přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), počet kusů, název, kód obrázku a velikost objednaného zboží.

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena v momentě doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

III. Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata hned po jejím odeslání Kupujícím. Potvrzení objednávky Prodávající zašle obratem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. O dalších stavech zpracování objednávky Kupujícího včetně jejího odeslání bude Prodávající informovat Kupujícího výhradně e-mailem.

IV. Platby

Platbu Prodávající poskytne převodem na účet, on-line platební kartou, hotově při osobním vyzvednutí zboží nebo dobírkou při doručení přepravní společností.

Při platbě převodem na bankovní účet Kupující použije následující údaje:

 • Příjemce: Vybarvi
 • Číslo účtu: 2223122063/0800 (Česká spořitelna)
 • VS: číslo objednávky

Při bankovním převodu platba musí být připsána nejpozději do tří pracovních dnů. Prodávající začíná úkony vedoucí k vyřízení objednávky až po obdržení platby za objednávku.

Pokud platbu za objednávku Kupující neučiní do tří pracovních dnů po odeslání objednávky, bude objednávka automaticky stornována ze strany Prodávajícího a zboží uvolněno k dalšímu prodeji.

Při platbě kartou přes platební bránu Pays bude objednávka potvrzena automaticky a vyexpedována co nejdříve.

Pokud Kupující zvolil platbu dobírkou, v případě nepřevzetí zásilky bude Prodávající vyžadovat po Kupujícím uhradit náklady vzniklé na dopravu a balné.

V. Osobní vyzvednutí objednávky

Vybarvi.cz je internetový obchod. Kupující může vytvořit objednávku jenom na webových stránkách www.vybarvi.cz. Prodávající neprovozuje kamennou prodejnu. Zákazník si ale může vyzvednout objednávku osobně na adrese Jerevanská 1064/7, 10000 Praha 10, a to ve večerních hodinách po předchozí domluvě s Prodávajícím. Pro osobní vyzvednutí objednávky je nutné zvolit výběr Osobní odběr při vytvoření závazné objednávky. Prodávající informuje Kupujícího o připravené objednávce a možných časech pro vyzvednutí e-mailem. E-mailem také Kupující obdrží informace o přesné adrese pro osobní vyzvednutí a další důležité pokyny.

VI. Doručení objednávky

Prodávající doručuje zboží v České republice a na Slovensku s využitím služeb přepravní společnosti. Prodávající je oprávněn vybrat si přepravní společnost podle vlastního uvážení.

Objednávku se Prodávající snaží vyexpedovat maximálně do dvou pracovních dnů od přijetí platby. V případě, že zboží již nebude skladem, bude Prodávající neprodleně kontaktovat Kupujícího (e-mailem nebo telefonicky). V případě, že Kupujícího nebude možné kontaktovat, vyhrazuje si Prodávající právo objednávku zrušit.

VI.1. Poškození objednávky při doručení

Za poškození zboží při přepravě nenese e-shop Vybarvi.cz žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si Kupující musí důkladně zkontrolovat, zda přepravní obal není poškozen, a případnou škodu reklamuje neprodleně při převzetí zásilky u doručovatele. Pokud při převzetí zjistí Kupující poškozený obal či jinou známku poškození zásilky, požaduje od doručovatele sepsání reklamačního protokolu o poškození zásilky. Poškozenou zásilku Kupující nemusí převzít. Důvod k tomuto kroku je nutné uvést v reklamačním protokolu.

V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok kupujícímu na jakoukoli náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

Prosíme také o kontrolu produktů neprodleně po převzetí zásilky. Na pozdější reklamace (pokud se nejedná o výrobní vadu) nebude brán ohled.

VII. Zrušení objednávky

Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před její expedicí, a to buď telefonicky na čísle +420 776 630 814, nebo e-mailem info@vybarvi.cz

VIII. Reklamace

V souladu s § 1829 odst. 1 nového Občanského zákoníku má Kupující – spotřebitel – právo do 14 dnů od obdržení zboží odstoupit od kupní smlouvy a zboží bez udání důvodu vrátit bez jakékoli sankce. Po vrácení zboží následuje vrácení celé kupní ceny ze strany Prodávajícího, a to převodem na bankovní účet Kupujícího nejpozději do 14 dnů od obdržení vráceného zboží.

Postup při reklamaci:

 1. Kupující informuje Prodávajícího o reklamaci e-mailem či formulářem, který je dostupný ke stažení zde
 2. Reklamované zboží Kupující zašle doporučenou zásilkou na adresu sídla firmy Jerevanská 1064/7, 10000 Praha 10
 3. K reklamovanému zboží Kupující přiloží kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v obchodě Vybarvi.cz – fakturu, která také slouží jako záruční list, a přiloží vyplněný formulář pro reklamaci, který nalezne ke stažení na stránce internetového obchodu Vybarvi.cz v záložce Obchodní podmínky.

Zboží musí Kupující-spotřebitel odeslat doporučeně na adresu: Jerevanská 1064/7, 10000 Praha 10 kompletní, včetně všech součástí, bez známek používání, nepoškozené, v původním obalu.

Vrácené zboží musí být zcela v původním stavu, zabalené podle zásad přepravní společnosti.

V žádném případě nelze zboží vracet poštou na dobírku. Jakékoli takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody nebo nárok na neuznání vrácení. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá za škodu způsobenou při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu, prodávající vrátí v takovém případě kupujícímu spotřebiteli kupní cenu sníženou o náhradu škody nebo si vyhrazuje právo vrácené zboží nepřijmout. Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s kupujícím finanční vypořádání podle vzájemné dohody. Náklady spojené s vrácením zboží (především poštovné) ponese kupující.

Reklamace bude provedena v souladu se zákonem. Reklamaci Prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží společností. V případě delších reklamací Prodávající bude neprodleně informovat Kupujícího o stavu reklamace. O vyřízení reklamace Kupující bude ze strany Prodávajícího informován e-mailem.

VIII.1. Barvy

Součástí sady Malování podle čísel jsou akrylové barvy. Vrátit zboží z důvodu zaschlých barev kupující může do 14 dnů od doručení objednávky. Pokud se kupující rozhodne produkt vrátit kvůli zaschlým barvám, je nutné vyplnit formulář a odeslat na e-mailovou adresu info@vybarvi.cz. K dopisu je rovněž nutné přiložit fotografie potvrzující důvod reklamace. Je nutné poslat takové fotografie, ze kterých je patrné, že barvy jsou vyschlé. V případě takové reklamace musí kupující zaslat celou sadu Malování podle čísel Vybarvi, včetně plátna na dřevěném rámu, akrylových barev, tří štětců, háčků na připevnění a grafického schématu obrázků a krabice.

V internetovém obchodě Vybarvi.cz není možné zakoupit sadu barev zvlášť.

Důležité informace k přečtení

Akrylové barvy jsou v uzavřených nádobách. Barvy je možné míchat jen s vodou (teplou nebo studenou. Nejlépe na zaschlou barvu působí horká voda. Barvy se nesmějí míchat s jinými prostředky (aceton, líh atd.).

Tyto barvy mohou být uloženy v uzavřených nádobách po dobu několika měsíců, nebo dokonce i několik let. Ale po otevření se trvanlivost zkracuje.

Akrylové barvy usychají celkem rychle, ale stále i tak trvá určitou dobu (1-2 minuty), než zaschne předchozí vrstva.

Lze malovat 2-3 vrstvy, ale vždy je nezbytné počkat na zaschnutí předchozí vrstvy. V tomto případě jsou barvy sytější. Chcete-li vědět číslo políčka, které jste již vybarvili, podívejte se na schéma obrázku (je také v sadě). Velmi malé části jsou označeny číslem nad tímto polem.

Štětce

Sada Malování podle čísel dále obsahuje štětce (tři kusy). Kulatý štětec se používá pro vybarvení malých detailů a ploché štětce pro vybarvení velkých políček nebo pro pokrytí již hotového obrazu lakem. Lak není součástí balení. V internetovém obchodě Vybarvi.cz není možné zakoupit lak.

Při přechodu z jedné barvy na jinou je vhodné opláchnout štětec vodou a osušit pomocí papírového ubrousku, aby kapky vody nepadaly do barev.

Pokud malujete poměrně dlouho jednou barvou, doporučuje se také umýt štětec každých pět minut, aby barva v některých částech štětce nevyschla.

Během přestávek nenechávejte štětce neumyté – zaschlé barvy na štětcích by pak způsobily, že dál nejsou štětce vhodné pro malování. Naopak v případě správného používání a péče je možné štětec používat velmi dlouho.

Pokrytí lakem

Pokrytí obrazu lakem zpravidla není nutné. Proto v sadě lak není a je třeba ho kupovat jen v případě zájmu jako dodatečné příslušenství. Nicméně matný akrylový lak déle udrží jasnost barev obrazu, a to zejména v případě, pokud se nachází v příliš osvětlených místech nebo na přímém slunečním světle. Zároveň se ale nebude nepřirozeně nebo přehnaně lesknout. Lesklý akrylový lak naopak v případě zájmu přidává obrázku lesk.